It's Too Late

"Märk Hur Vår Skugga " av Carl Michael Bellman, 1740-1795